POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima, a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na sajtu N1. Ova Politika privatnosti dopunjuje Uvjete korištenja na ovom sajtu i mijenja je u dijelu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Kada kažemo MI, pod tim mislimo na Adria News Sarl, iz Luksemburga, sa sjedištem na adresi 18, rue de Strasbourg, L-2560, reg. br. B 178 148 koja je vlasnik kanala i licence za N1 kanale (u daljem tekstu: N1).

Na N1info portalu, u okviru funkcije ostavljanja komentara na vijesti na sajtu, N1 omogućava korisnicima da ostave komentare na vijesti na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom/pseudonimom koji sami određuju. Stoga, u vezi sa ostavljanjem komentara, a u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati vaše lične podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vrijeme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na vijesti. Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Uvjete korištenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Također, vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naše Uvjete korištenja i relevantne zakonske propise. Na kraju, vaše podatke možemo otkriti ili podijeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahtijeva na osnovu zakona. Također, podatke možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

Kako bismo vam omogućili neometano korištenje sajta mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi sa zaštitom ličnih podataka. U situacijama gdje imamo partnere koji su van EEA uvijek zahtijevamo potpisivanje ugovora kojim tačno definišemo na koji način naši partneri smiju da pristupaju vašim podacima i gdje zahtjevano da implementiraju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa članom 46.2 (c) GDPR. Također, u tim slučajevima i sa takvim partnerima potpisujemo i Standarde Ugovorne Klauzule. Informacije o tim kompanijama i preduzetim mjerama zaštite su dostupne na zahtjev upućen na adresu dpo@n1info.com. Informacije o mjerama zaštite koje smo preduzeli u pogledu naših IT i drugih sistema, možete dobiti obraćanjem na istu adresu.

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je zakonom propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi vijesti zajedno sa tekstom vijesti..

Na našem sajtu nalaze se naši kolačići kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite sajt. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih vijesti. Prilikom prve posjete sajtu, iskočit će vam obavještenje o svim kolačićima koje koristimo, koje podatke oni uzimaju i u koje svrhe. Svi kolačići su svrtstani u sledeće kategorije: nephodni, za unepređenje rada sajta, marketing, statistika i ostali. Bez nepohodnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti naš sajt. Za sve ostale kolačiće, imaćete mogućnost da li želite da prihvatite njihovo korišćenje ili ne. Ako ne prihvatite da koristite takve kolačiće to vas neće onemogućiti da koristite sajt, ali može utjecati na funkcionalnost njegovog korištenja. Detaljnije informacije se nalaze u našoj Politici o kolačićima koja će vam biti prikazana prilikom prve posjete sajtu i na kojoj možete izvštiti i pojedinačno podešavanje određenih kategorija kolačića koji nisu nepohodni.

Sva pitanja kao i zahtjeve u vezi sa vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zaštitu podataka o ličnosti na sljedeću e-mail adresu dpo@n1info.com

U svakom trenutku možete uložiti prigovor u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, nacionalnim tjelima za zaštitu ličnih podataka u vašoj zemlji kao i regulatornom tijelu za zaštitu podataka o ličnosti u Luksemburgu.

N1 zadržava pravo da promijeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promjenama i dopunama N1 može obavijestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na N1 info portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korištenja kao i politici privatnosti.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 25. 05. 2018. godine.