Šta piše u deklaraciji učesnika samita jugoistočne Evrope

Šta piše u deklaraciji učesnika samita jugoistočne Evrope Izvor: N1

Evropska integracija neće biti završena sve dok sve sudionice Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP) ne postanu dio Evropske unije, stoji u završnoj deklaraciji samita u Dubrovniku kojim je u petak Hrvatska završila jednogodišnje predsjedanje tim forumom.

Mi, učesnici Samita Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), g. Aleksandar Vučić, g. Borut Pahor, g. Filip Vujanović, g. Hashim Thaci, g. Mladen Ivanić, g. Gjorge Ivanov, gđa Kolinda Grabar-Kitarović, g. Boyko Borissov, g. Tugrul Turkes, g. Ioannis Amanatidis, g. Alexandru Victor Micula, gđa Daniela Morari, g. Ilir Melo, 

u prisustvu generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) g. Gorana Svilanovića i predstavnika Evropske službe za vanjsko djelovanje, sastali smo se u Dubrovniku 30. juna 2017. godine na Samitu SEECP-a, potvrđujući našu opredijeljenost da se pridržavamo temeljnih načela Povelje SEECP-a, Povelje UN i relevantnih dokumenata EU, OSCE-a i Vijeća Evrope,
podcrtavajući značaj regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi za daljnji razvoj stabilnosti i napretka u regionu, naglašavajući punu opredijeljenost sudionika SEECP-a u regionalnoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi u okviru djelovanja SEECP-a kao najznačajnijeg političkog regionalnog foruma, ističući našu opredijeljenost daljnjem produbljivanju regionalne saradnje na bazi jačanja demokratskih procesa i vladavine prava, poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda, međusobnom razumijevanju i povezivanju, naglašavajući politički prioritet u Jugoistočnoj Evropi - osiguranje stabilnosti i napretka regiona kroz razvoj, ekonomski rast, provedbu neophodnih reformi i jačanje napora da se riješe otvorena pitanja, nastavljajući politički dijalog kao jedino sredstvo da se riješe razmirice i razlike te postigne sinergija u rješavanju političkih i ekonomskih pitanja, produbljujući regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi u svim oblastima: ekonomskim, društvenim, političkim, kulturnim i sigurnosnim, potvrđujući našu odlučnost da sarađujemo na regionalnoj razini kako bismo riješili aktualne izazove, na ovom Samitu postigli smo dogovor o sljedećem:

EVROPSKA I EVROATLANTSKA PERSPEKTIVA

Čvrsto vjerujemo u zajedničku Evropsku budućnost. Projekat Evropske unije ispostavio se kao najuspješniji i najefikasniji garant mira, stabilnosti i napretka u historiji Evropskog kontinenta. Naglašavamo značaj očuvanja karakterističnih vrijednosti EU, kao što su jednakost, otvorenost, solidarnost i inkluzivnost. Uvođenje različitih kategorija članstva, zasnovanih na trajanju, geografskom položaju ili različitim brzinama integracije narušilo bi temeljne principe na kojima počiva projekat Evropske unije.

Također podcrtavamo značaj perspektive članstva u EU, koja i dalje predstavlja najjače sredstvo za provođenje neophodnih reformi, kao i sredstvo za dugoročno očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti u regionu.

Uvjereni smo da proces Evropskih integracija neće biti završen dok svi sudionici SEECP-a koje streme ka članstvu u EU ne postanu njen dio. Očuvanje zamaha proširenja i stalna opredijeljenost za reforme neophodni su za vjerodostojnost politike proširenja, bazirane na striktnim, ali pravičnim uvjetima, uključujući regionalnu saradnju, dobrosusjedske odnose i princip sopstvene zasluge. U tom kontekstu, smatramo da je važno da sudionici SEECP-a koji su također zemlje članice EU i dalje podržavaju druge sudionike svojim djelovanjem - kao snažnih promotera i zagovornika Evropske budućnosti svih sudionika SEECP-a.

Opredijeljeni smo za podršku zemljama koje pretendiraju da budu članice euroatlantskih integracija na njihovom putu ka članstvu, ukoliko one u potpunosti ispunjavaju pristupne kriterije EU, kao i predviđene uvjete, uključujući dobrosusjedske odnose, ocjenjivanje na bazi zasluge, striktno ali pravično.

Odlučni smo u namjeri fokusirati se na ispunjavanje potreba naših građana, omogućujući društvenu, ekonomsku i energetsku stabilnost, jačajući ekonomski rast i proizvodnju, uspostavljajući mreže komunikacije i transporta.

Vjerujemo da su društveni i ekonomski napredak, vladavina prava i poštivanje temeljnih vrijednosti i demokratskih principa temelj političke stabilnosti i put koji vodi ka Evropskim integracijama.

SIGURNOSNI IZAZOVI U JUGOISTOČNOJ EVROPI

S tugom i ogorčenošću svjedočimo činjenici da terorizam i nasilni ekstremizam i dalje predstavljaju osnovnu prijetnju miru, sigurnosti i stabilnosti, kao i ukupnom ekonomskom i društvenom prosperitetu i razvitku naših društava.

Snažno osuđujemo terorizam u svim oblicima i manifestacijama, bez obzira na to gdje se odvijaju takvi aktovi i ko su počinitelji istih i potvrđujemo opredijeljenost produbiti saradnju u sprečavanju i borbi protiv terorizma, nasilnog ekstremizma, radikalizacije, kao i svih oblika organiziranog kriminala.

Odlučni smo da naše napore usmjerimo ka gradnji održive mreže za saradnju i dijeljenje informacija kako bismo se efikasno oduprli prijetnjama terorizma i radikalizacije u regionu.

Podsjećamo na „Zajedničku izjavu o terorizmu“ koju su u Tirani, 24. februara 2015. godine, usvojili ministri vanjskih poslova SEECP-a te naglašavamo značaj provođenja zaključaka navedene izjave.

Pozdravljamo napredak ostvaren u provođenju Regionalne platforme Jugoistočne Evrope za borbu protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma koji vodi ka terorizmu i regrutiranju stranih terorističkih boraca, kako je naglašeno u Izvješću Vijeća za regionalnu saradnju (RCC).

Podržavamo napore RACVIAC-a - Centra za sigurnosnu saradnju, kao važne regionalne i međunarodne organizacije u oblastima ko što su mjere jačanja povjerenja i sigurnosti, saradnja u oblasti sigurnosti i borbe protiv terorizma, uključujući strane terorističke borce. Pozdravljamo aktivnosti RACVIAC-a usmjerene ka poboljšanju dijaloga o sigurnosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi.

IZAZOVI NEREGULARNIH MIGRACIJA

Uvjereni smo da izazovi neregularnih migracija zahtijevaju snažniju saradnju svih sudionika SEECP-a. Potreban je zajednički pristup, baziran na saradnji i dijalogu, kako bi se odgovorilo na izazove migracija.

Svjesni smo činjenice da su migracije višeslojan i veoma kompleksan fenomen, naglašavajući da bi fokus međunarodnog djelovanja trebao biti usmjeren na glavne uzroke, ponajprije u zemljama porijekla.

Podsjećamo se „Zajedničke izjave o izazovima migracija“, usvojene u Sofiji 2. februara 2016. godine, i naglašavamo značaj provedbe zaključaka iste.

Pozdravljamo operativna postignuća SELEC-a - Centra za provođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi u sprečavanju ilegalnih prelazaka granice i borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima.

Također pozdravljamo rezultate procesa reforme MARRI-ja - Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice, kao i brojne projektne aktivnosti provedene u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i upravljanja neregularnim migracijama.

EKONOMSKA SARADNJA, RAST I RAZVOJ


Uvjereni smo da su ekonomska povezanost sudionika SEECP-a i stvaranje veza ka jedinstvenom tržištu EU ključ ekonomskog rasta i održivog razvoja Jugoistočne Evrope. To se posebice odnosi na oblasti proizvodnje energije i transporta.

Sarađivat ćemo u cilju povećanja energetske povezanosti u regionu, razvijajući potrebnu infrastrukturu, omogućujući na taj način pouzdanu energetsku snabdjevenost od strane različitih dobavljača po konkurentnoj cijeni.

U tom kontekstu, podržavamo sve postojeće i najavljene LNG terminale, uspostavljanje regionalnog čvorišta za plin, kao i drugih energetskih mreža i cjevovoda.

Naglašavamo potrebu za unapređenjem koordinacije između učesnika SEECP-a u razvijaju energetske politike, posebno u okviru EU.
Povećat ćemo naše napore kako bismo uklonili ili smanjili barijere i uska grla u područjima transportne infrastrukture, investicija i inovacija. Naši napori također će biti usmjereni na stvaranje uvjeta za povezivanje transporta u regionu, usklađeno s relevantnim okvirom EU.

Potpuno podržavamo sve ekonomske inicijative usmjerene na jačanje i održanje ekonomskog rasta, stvaranje radnih mjesta i osiguranje kvalitetnog života za sve naše građane.

Pozdravljamo januarsko usvajanje Zagrebačke povelje o cjeloživotnom učenju za poduzetništvo kao temelju za konkurentnost, pametan i uključiv rast i razvoj, te stvaranje radnih mjesta učesnika SEECP-a.

Smatramo da je neophodno dizajnirati i provesti konkretne politike, strukture i kapacitete za razvoj poduzetničkog društva, poduzetničko ponašanje i konkurentnost. U tom smislu, Centar za učenje u poduzetništvu u Jugoistočnoj Evropi (SEECEL) može poslužiti kao platforma za implementaciju oblasti djelovanja Povelje.

PARLAMENTARNA SARADNJA U OKVIRU SEECP-a

Naglašavamo našu snažnu podršku parlamentarnoj saradnji u okviru SEECP-a i radu Parlamentarne skupštine. Parlamentarna saradnja je ključna u njegovanju političkog dijaloga, provođenju demokratskih standarda, jačanju demokratskih institucija, vladavini zakona i omogućavanju šire javne podrške našim zajedničkim pregnućima i radu.


Čestitamo Hrvatskom saboru na uspješnom organiziranju i predsjedavanju sastancima Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine SEECP-a 3. decembra 2016. godine u Zagrebu, Generalnog komiteta za ekonomiju, infrastrukturu i energiju 17. marta 2017. godine u Zagrebu; Generalnog komiteta za pravosuđe, unutrašnje poslove i saradnju u oblasti sigurnosti 18. marta 2017. godine u Zagrebu; drugog Stalnog komiteta 20. maja 2017. godine u Opatiji; plenarne sjednice Parlamentarne skupštine SEECP-a, održane od 8. do 10. juna 2017. godine u Zagrebu.

SEECP - RCC SINERGIJA

U potpunosti podržavamo i pohvaljujemo sinergističku i efikasnu saradnju usmjerenu na rezultate između SEECP-a i RCC-a, kao njegovog operativnog tijela. RCC se pokazao kao važno i komplementarno sredstvo za unapređenje saradnje i podsticanje ukupnog razvoja u regionu.

Prepoznajemo Strategiju RCC-a za Jugoistočnu Evropu 2020 kao dobro struktuiran i sveobuhvatni okvir koji podstiče trenutne integracione procese u Jugoistočnoj Evropi i pozdravlja usvajanje Godišnjeg izvještaja o implementaciji (ARI) za 2017. godinu, koji oslikava napredak koji su ekonomije ostvarile u implementaciji ciljeva Strategije SEE 2020.

Podržavamo godišnje izvještaje generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju za 2016. i 2017. godinu i čestitamo na dobro pripremljenoj Strategiji RCC-a i Radnom programu za period 2017 - 2019.

HRVATSKO PREDSJEDAVANJE SEECP-om

Izražavamo zahvalnost Hrvatskoj na predsjedavanju SEECP-om (2016 - 2017) i dostignuća pod sloganom "Povezanost. Komunikacija. Saradnja".

Pozdravljamo prioritete koje je postavila Hrvatska tokom predsjedavanja, koji precizno oslikavaju aktuelna dešavanja u Jugoistočnoj Evropi, kao i širi evropski strateški pristup regionu.

Događaji i aktivnosti organizirani tokom hrvatskog predsjedavanja ojačali su ulogu regionalnog foruma i poboljšali interakciju između učesnika.

Tokom hrvatskog predsjedavanja SEECP-om održani su sljedeći sastanci i događaji:

- neformalni sastanak ministara vanjskih poslova SEECP-a, održan 22. septembra 2016. godine u Njujorku (MVP Hrvatske)
- SEECL poduzetnički kamp: Poduzetničko gnijezdo - korak naprijed u SEE, održan od 16. do 20. oktobra u Šibeniku (SEECEL)
- Dani SEE filma o migrantskim krizama: globalne i regionalne implikacije, održani od 23. do 25. novembra 2016. godine u Zagrebu (ambasade Bugarske i Slovenije u Zagrebu zajedno s MVP Hrvatske)
- Okrugli sto o VET u SEECP-u i uloga komora u promociji dualnog obrazovanja i poduzetničkog učenja, održan 1. decembra 2016. godine u Zagrebu (Hrvatska gospodarska komora)
- Ministarski sastanak: Povelja za poduzetničko učenje - temelj za rast i zaposlenost, održan 2. decembra 2016. godine u Zagrebu (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, SEECEL, Hrvatska gospodarska komora i MVP Hrvatske)
- Stalni komitet Parlamentarne skupštine SEECP-a, održan 3. decembra 2016. godine u Zagrebu (Hrvatski sabor)
- sastanak Komiteta političkih direktora SEECP-a, održan 2. marta 2017. godine u Zagrebu (MVP Hrvatske)
- neformalni sastanak ministara vanjskih poslova SEECP-a, održan 3. marta 2017. godine u Zagrebu (MVP Hrvatske)
- Generalni komitet za ekonomiju, infrastrukturu i energiju Parlamentarne skupštine SEECP-a, održan 17. marta 2017. godine u Zagrebu (Hrvatski sabor)
- Generalni komitet za pravosuđe, unutrašnje poslove i saradnju u oblasti sigurnosti Parlamentarne skupštine SEECP-a, održan 18. marta 2017. godine u Zagrebu (Hrvatski sabor)
- Stalni komitet Parlamentarne skupštine SEECP-a, održan 20. maja 2017. godine u Opatiji (Hrvatski sabor)
- Plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine SEECP-a, održano od 8. do 10. juna 2017. godine u Zagrebu (Hrvatski sabor)
- 1. seminar SEECP-a za mlade diplomate, održan od 11. do 15. juna 2017. godine u Zagrebu (RCU i Diplomatska akademija MVP Hrvatske)

NAREDNO PREDSJEDAVANJE

Izražavamo poštovanje Republici Hrvatskoj za odličnu organizaciju Samita SEECP-a u Dubrovniku, kao i za sveukupnu efikasnost i dinamiku aktuelnog predsjedavanja.

Pozdravljamo naredno predsjedavanje Republike Slovenije, kao i prioritete i programe te donosimo odluku da sljedeći samit SEECP-a bude održan u Republici Sloveniji 2018. godine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook i UŽIVO na ovom linku.

Komentara 3

Komentar je uspješno poslat.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Posljednji komentari

Nezvanično

piše da treba uspostaviti prirodne granice i ukinuti krivotvorevinu F-BiH i umesto nje napraviti jedan mali kalifat od 13,4% za muslimane srpske i hrvatske nacionalnosti ujedinjenih u klerokleptofašističkoj SDA!

3 1

Zvanično

A Kosovo je nezavisna država. 😂

1 3

pa

ZVANICNO ISPADE DA SI TI SKRENUO

0 2

* Sva polja su obavezna