Esmir Milavić

Rođen 10. 02. 1984. u Mostaru

Prva novinarska iskustva sticao od 2005. do 2007. u mostarskom "Dnevnom listu" na pozicijama novinara, fotoreportera i urednika. Od 2007. do 2015. novinarsku i analitičarsku karijeru nastavio u kanadskom Vancouver gdje je sarađivao sa lokalnim i regionalnim medijima, ali i uspješno pokretao nove.

Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu 2015. godine radio na poslovima urednika i glavnog prodcenta IPP-a FACE TV.Dolazak na N1 smatra novim korakom u karijeri koji otvara nove mogućnosti za nadogradnju, učenje i postizanje novih rezultata.

Trenutno radi na poziciji producenta i reportera.