Pressing
Pressing

Od ponedjeljka do četvrtka u 20h

Pressing

Pressing je hard talk intervju sa najznačajnijim političkim i javnim ličnostima.

Autori i voditelji Pressinga su direktori programa N1 centara, Amir Zukić (N1 Sarajevo) i Jugoslav Ćosić (N1 Beograd). Pressing, kao aktuelni interaktivni regionalni politički talk show, prati aktuelne teme sa najatraktivnijim gostima.

Voditelji