UIO u aprilu naplatila 512 miliona KM indirektnih poreza

Biznis 04. maj. 201514:48 > 14:50
Podijeli:
Izvor: N1

U aprilu 2015. godine Uprava za indirektno oporezivanje prikupila je 521 milion KM indirektnih poreza, gdje spadaju PDV, akciza, carina i putarina. Tako je u aprilu na Jedinstveni račun UIO prikupljeno 16 miliona KM više u odnosu na planirane prihode za april 2015. godine i 2 miliona KM više u odnosu na april 2014. godine.

Po osnovu povrata PDV-a UIO je u aprilu ove godine poreskim obveznicima vratila 91 milion KM, ili 17 miliona KM manje u odnosu na april 2014. godine, tako da su neto prihodi raspoređeni korisnicima u ovom mjesecu iznosili 429 miliona KM, što je 18 miliona KM više u odnosu na sredstva raspoređena državi, entitetima i Distriktu Brčko u aprilu 2014. godine.

Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2015. godine iznosili su 1 milijardu i 964 miliona KM i veći su za 50 miliona KM ili 2,6 % u odnosu na isti period 2014. godine.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i u skladu sa odlukama Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima. Tako je u prva četiri mjeseca 2015. godine za finansiranje državnih institucija rapoređen isti iznos kao i prethodne godine i to ukupno 254 miliona KM.

Federaciji BiH u prva četiri mjeseca raspoređeno je 875 miliona KM, Republici Srpskoj 437 miliona KM i Distriktu Brčko 48 miliona KM. Ostatak sredstava predstavlja povrate PDV-a poreskim obveznicima u prva četiri mjeseca 2015. godine i rezerve na računu posebne putarine za izgradnju autoputeva..