U BiH neobrađene značajne površine obradivog zemljišta

Biznis 30. jun 202015:33 > 15:36
Izvor: Ilustracija

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je usvojilo Informaciju o preduzetim mjerama u oblasti politike poljoprivrednog zemljišta. Ukupno zasijane površine u BiH u 2018. godini iznosile su 533.375 hektara i veće su za 1% u odnosu na godinu ranije, dok ugari i neobrađene oranice čine oko 430 hiljada hektara, a rasadnici i ostalo na oranicama oko 3 hiljade hektara.

U strukturi zasijanih površina u proljetnoj sjetvi oko 60% površine je zasijano žitima, 23%, krmnim biljem 13% povrćem, 3% industrijskim biljem, a na oko 17% površine su jagode i maline, te na 0,2% je zasijano aromatično, začinsko i medicinsko bilje.

Tokom jesenje sjetve zasijano je 110.950 hektara, što je za 7.717 hektara ili 7% manje površina nego u jesenjoj sjetvi prethodne godine. U strukturi zasijanih površina oko 88% je zasijano žitima, oko 6%, krmnim biljem, 3% industrijskim biljem i povrćem 2%.
Poljoprivredno zemljište u BiH se kao javno dobro već duže vrijeme ne koristi u skladu sa opštim društvenim interesom, a značajne površine obradivog zemljišta ostaju neobrađene i zapuštene.

Glavni izazovi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava u vezi sa oblasti poljoprivrednog zemljišta su: nedostatak cjelovite legislative usklađene sa EU praksama i pravilima, a koja se vezuje za problematiku neregulisanost tržišta poljoprivrednog zemljišta, fragmentacija parcela, upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, minirana područja, erozije tla i slično. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucija Distrikta Brčko BiH, nastaviti aktivnosti na koordinaciji harmonizacije politika poljoprivrednog zemljišta u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o stepenu razvoja Poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini (u svim komponentama). 

Značajnu ulogu poljoprivredni informacioni sistem, kao alat, ima u pristupu finansijskim sredstvima iz pomoći EU i fondova namijenjenih razvoju poljoprivrede, na osnovu usklađenosti sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.  Poljoprivredni informacioni sistem u BiH je u početnoj fazi razvoja jer mu nedostaju ključni sistemi/podsistemi, posebno posmatrano iz ugla zahtjeva EU na putu pridruživanja Bosne i Hercegovine u evropsku zajednicu zemalja. Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucijama Distrikta Brčko BiH, nastavi sa aktivnostima na razvoju Poljoprivrednog informacionog sistema.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad