EU se pokušava dogovoriti o dijeljenju plina u slučaju krize