Kampovi za silovanje na granici Srbije i Makedonije, i djeca među spašenima