Priče Pauline, Milene, Natalije i Lise sa poljsko-ukrajinske granice