Salihefendić: Zbog čega je covid-19 za svakoga bio individualan?

Novi dan 04. okt 202212:52

Personalizirani pristup covid-19 infekciji kroz analizu genetičke predispozicije pacijenata naslov je doktorske teze koju je jučer odbranila Lana Salihefendić. Dr. Salihefendić u Novom danu prezentira rezultate istraživanja - zbog čega je covid-19 za svakoga bio individualan.