Ko su članovi upravnih odbora zdravstvenih ustanova u KS

Vijesti 20. dec 201614:26 > 14:57
Izvor: N1

U prilogu donosimo spisak novizabranih članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih zdravstvenih ustanova u KS.

Spisak članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova 

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 1. Elvesta Mulahasanović, predsjednik 2. Elmedina Bašić-Ešpek, član 3. Aida Pavlović, član 4. Zaim Halvadžija, član 5. Omer Hadžiomerović, član.

JU “Apoteke Šarajevo” 1. Haris Mujanović, predsjednik 2. Rubina Alimanović-Alagić; član 3. Belma Krvavac-Habibija, član 4. Murat Đuderija, član 5. Lana Sarajlić, član.

N1

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 1. Eldina Bešlagić, predsjednik 2. Ramo Kasumović, član 3. Mediha Avdić, član 4. Enisa Mašić, član 5. Velida Delberović-Bušatlić, član.

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 1. Farida Cikotić, predsjednik 2. Miralem Isović, član 3. Sabina Prevljak, član 4. Samir Čovrk, član 5. Jasmina Tokić-Biščević, član.

JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 1. Aida Sadagić, predsjednik 2. Safet Bibić, član 3. Semin Rarnović, član 4. Vedina Cordalija, član 5. Senad Hasanagić, član.

N1

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1. Ermina Sadagić, predsjednik 2. Zumreta Softić, član 3. Seniha Čelik, član 4. Amra Ajanović, član 5. Anes Kaleta, član.

JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 1. Edis Ramović, predsjednik 2. Azra Balić, član 3. Amela Halilbašić, član 4. Bekir Šuško, član 5. Hamdo Radonja, član.

N1

JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu 1. Nadžija Bukvić, predsjednik 2. Emira Demirović, član 3. Esad Taljanović, član 4. Tarik Dželilović, član 5. Feris Bešić, član.

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 1. Sakip Korać, predsjednik 2. Rusmir Baljić, član 3. Nedad Mustaflć, član 4. Abriza Kamešničanin, član 5. Jesenko Rustemović, član.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 1. Hamid Milak, predsjednik 2. Aida Haverić, član 3. Esad Hrvačić, član 4. Emina Kasumagić-Halilović, član 5. Zlatan Tabaković, član 6. Emina Hadžimuratović- Hadžipašić, član 7. Benjamin Kulovac, član 8. Muamer Efendić, član 9. Vedina Čordalija, član.

Spisak članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 1. Dinko Remić, predsjednik 2. Amra Hadžimuratović-Čustović, član 3. Hadžan Konjo, član.

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 1. Sanela Adžović, predsjednik 2. Amer Osmanagić, član 3. Sabina Prevljak, član.

N1

JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 1. Šukrija Bakšić, predsjednik 2. Amer Kapo, član.

U Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu 1. Amra Hažimuratović-Čustović, predsjednik 2. Suvad Murto, član 3. Adela Alić, član.

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 1. Širaza Jahić, predsjednik 2. Kenan Kekić, član 3. Ajla Mešetović, član.

JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 1. Elvesta Mulahasanović, predsjednik 2. Fatima Kožljak, član 3. Midhat Cizmić, član.

JU „Apoteke Šarajevo“ 1. Nermina Đugum, predsjednik 2. Amra Ajanović, član 3. Alisa Redžić, član.

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 1. Nermina Bešlić, predsjednik 2. Elvir Cimpo, član 3. Amina Eilić, član.

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1. Tea Teskeredžić, predsjednik 2. Admir Hrapo, član 3. Feris Bešić, član.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook i UŽIVO na ovom linku.