Šta su nam obećali za 2017.?

Vijesti 09. jan 201719:35 > 19:36
Izvor: N1

Pročitajte neka od obećanja koja će Istinomjer pratiti u godini koja je pred nama.

Januar 2017: Provedba presude “Sejdić i Finci”

Dogovoren i usuglašen Master plan, pored ostalog, predviđa i realizaciju vrlo važnog uvjeta za stjecanje statusa kandidata, a to je provedba presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić – Finci“, a najkasnije do 31. siječnja 2017. godine. (Dragan Čović, 10.11.2016.)

Januar 2017: Autoput Banja Luka-Doboj

Dodik je rekao da će u RS-u ove godine biti intenzivirani radovi na izgradnji autoputa Doboj – Banjaluka koji treba da bude završen za dvije godine i na čemu će biti angažovano 1.500 do 2.000 ljudi. (Milorad Dodik, 09.01.2015.)

Mart 2017: Nova strategija obrazovanja i nauke KS

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS će u saradnji sa danas imenovanom Komisijom formirati radne timove po oblastima zadužene za pripremu Strategije. Ovaj dokument će svakako definisati i olakšati donošenje budućih propisa i odluka koje se tiču svih obrazovnih procesa u Kantonu Sarajevo. Postojanje ovakvog strateškog dokumenta je bitno i nužno za apliciranje i kandidiranje projekata iz oblasti obrazovanja kod evropskih fondova. (Vlada Kantona Sarajevo, 22.09.2016) 

Mart 2017: Moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru

Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31.3.2017.godine. (Vlada FBiH, 28.12.2016.)

Proljeće 2017: Početak gradnje Prve transverzale

Cilj Vlade KS je da se početkom naredne građevinske sezone krene u realizaciju ovog projekta i to sa tri strane, da se krene sa izgradnjom tunela kroz Kobilju Glavu prema Hotonju, da se krene iz Vogošće sa autoputa prema tunelu i iz Općine Centar u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa. (Elmedin Konaković, 06.10.2016.)

Juni 2017: Novih 1.500 radnih mjesta u Tuzli

Treba nam 4.000 radnih mjesta, jer cilj nam je da stopa zaposlenosti u Tuzli iznosi bar 70 posto. Izračunali smo do iduće godine u ovo doba treba nam 1.500 novih radnih mjesta. (Jasmin Imamović, 04.06.2016.)

Kraj 2017: Kandidatski status BiH u EU

Ako nastavimo raditi ovim tempom i ako zadržimo ovu vrstu spremnosti da idemo dalje ka EU integracijama, onda će BiH sigurno dobiti kandidatski status u 2017. godini. (Denis Zvizdić, 16.06.2016.)

Kraj 2017: Aktiviranje Akcionog plana za člansto u NATO

Uz odgovore na već dostavljeni Upitnik, siguran sam kako ćemo najkasnije do kraja 2017. godine dobiti kandidacijski status u EU, a isto tako i aktivirati Akcijski plan za članstvo u NATO savezu. (Dragan Čović, 21.12.2016.) 

Kraj 2017: Manja zaduženost RS

Stanje ukupnog, odnosno javnog duga u odnosu na BDP u 2017. godini iznosiće 59,5 odsto, odnosno 46,2 odsto, a u 2018. godini 58,8 odsto, odnosno 44,8 odsto, dok će u 2019. iznositi 56,6 odsto, odnosno 42,7 odsto. (Željka Cvijanović, 21.12.2016.)

Kraj 2017: Brzi ekonomski rast i infrastrukturni projekti

Bakir Izetbegović je rekao da će infrastrukturni projekti, poput gradnje autoputeva i brzih cesta, hidroelektrana i sličnih projekata, zaposliti najmanje 20-30 hiljada ljudi u građevinskom sektoru, a za sobom će povući i druge grane industrije, što će 2017. godine donijeti brzi ekonomski rast za BiH.  (Bakir Izetbegović, 10.09.2016.), piše Istinomjer.ba.