VSTV BiH: Ugrožena nezavisnost Tužilaštva Kantona Sarajevo

Vijesti 10. mar 201713:14 > 13:20
Izvor: Ilustracija

Nezavisnost Tužilaštva Kantona Sarajevo je ugrožena, ocijenilo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) razmatrajući upit Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo o ugrožavanju tužilačke nezavisnosti, na sjednici VSTV-a BiH.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) je razmatrajući upit Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo o ugrožavanju tužilačke nezavisnosti, na sjednici VSTV-a BiH koja je bila održana 9. marta 2017. godine, donijelo sljedeće zaključke:

1. Vijeće je usvojilo mišljenje da je u konkretnom slučaju ugrožena nezavisnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

2. Skupština Kantona Sarajevo je svojim radom izvršila neprimjeran pritisak na rad pravosuđa, a što može uticati na ostvarivanje principa nezavisnog i nepristranog vođenja krivičnog postupka.

3. Vijeće poziva Skupštinu Kantona Sarajevo da prestane sa ovakvom vrstom parlamentarne prakse.

Podsjećamo da se Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo obratilo VSTV-u BiH sa zahtjevom za mišljenje povodom rasprave na hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 31. januara 2017. godine, na kojoj se raspravljalo o Izvještaju ad hoc tijela o provedenom skupštinskom nadzoru Komisije za sigurnost nad zakonitošću rada MUP-a KS i Uprave policije u slučaju “Dženan Memić”.

Nesporno je da Skupština Kantona Sarajevo shodno ovlaštenjima iz člana 10. i 28. stav 2. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo ima pravo zahtijevati dostavljanje informacija o provođenju krivičnog zakonodavstva u Kantonu i radu tužilaštva, te dostavljanje godišnjeg izvještaja Kantonalnog tužilaštva KS o stanju kriminaliteta u Kantonu i tokovima kriminala. Međutim, raspravljanje Skupštine Kantona o određenom predmetu, upuštajući se u ocjenu dokaza i zakonitosti pojedinih dokaza, te iznošenje pravnih kvalifikacija krivičnog djela, dok je suđenje u ovom predmetu u toku, zasigurno prevazilazi nadležnosti Skupštine Kantona obuhvaćenih navedenim zakonskim odredbama.

VSTV BiH takođe želi da istakne da je u potpunosti svjesno pažnje javnosti i interesa porodice za otkrivanje počinioca i rješavanje slučaja u kojem je izgubljen jedan mladi život kojim povodom VSTV BiH izražava duboko žaljenje i saučešće članovima porodice i prijateljima.

Međutim, neovisno o navedenom Vijeće je mišljenja da se ne samo u ovom predmetu, nego i generalno, mora voditi računa o posebnoj ulozi pravosuđa u društvu. U konkretnom slučaju naglašena je ulogu tužilaštva koja se ogleda u procesuiranju počinioca krivičnih i drugih kažnjivih djela kao jednog od temelja za očuvanje vladavine prava.

Vijeće je uvjerenja da je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo u konkretnom predmetu postupalo profesionalno i u skladu sa svim procesnim normama a što je i potvrđeno odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook i UŽIVO na ovom linku.