Dom naroda PSBiH izmjenama zakona o plaćama i naknadama

Vijesti 20. feb 201807:30 > 07:31
Izvor: N1

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas bi trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog tog zakona kojim se definira pravo na policijski dodatak policijskim službenicima. Na taj način pravo na poseban dodatak (policijski dodatak) pored policijskih službenika zaposlenih u Graničnoj policiji BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, imat će i policijski službenici zaposleni u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Komisija za finansije i budžet Doma naroda podržala je predloženi zakon uz jedan amandman koji je usvojila na prijedlog delegata Sifeta Podžića, a koji predviđa da se zakonom obuhvati i 16 državnih službenika iz Interpola.

Pred delegatima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, koji je predložio Predstavnički dom državnog parlamenta, a kojim je definirano da se odredbe po kojima je moguće izrečenu kaznu zatvora do jedne godine zamijeniti novčanom kaznom ne primjenjuju na počinioce krivičnih djela iz Poglavlja XVI, koje se odnosi na krivična djela protiv integriteta BiH.

Dom naroda trebao bi razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Također bi trebali biti razmatrani principi Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kao i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH, koje je predložio Predstavnički dom državnog parlamenta.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018.-2021.), okvirni dokument, kao i Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, te Prijedlog odluke o imenovanju parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.