Jubilarnih 70 godina Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

Vijesti 18. nov 201910:42 > 10:50
Izvor: Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet u Sarajevu proslavlja jubilarnih 70 godina postojanja.

Veterinarski fakultet u Sarajevu danas je regionalni lider i prepoznatljivi evropski partner sa prestižnim univerzitetima.

Ideja za osnivanje Fakulteta nastala je daleke 1946. godine, a slijedeće godine uslijedile su i prve organizacijske pripreme te je formirana posebna komisija sastavljena od eminentnih veterinarskih stručnjaka. U komisiji su bili dr. Edhem Čamo, dr. Ekrem Maglajlić, dr. Vaso Butozan, dr. Muhamed Dusinović i dr. Alija Talić sa zadatkom da pokrenu inicijativu za osnivanje Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

 Na temelju pripremljenog elaborata i prijedloga, Vlada Bosne i Hercegovine 4. augusta 1949. godine donijela je Uredbu o osnivanju Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Veterinarski fakultet

Početkom 1950. godine imenovana je Komisija matičara u sastavu: prof. dr. Vaso Butozan, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nikola Zdanevski, prof. dr. Vladimir Drecun, doc. dr.Ekrem Maglajlić, svi sa Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, te prof. dr. Aleksandar Sobovljev s Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Iste godine, 16. oktobra, obilježen je početak rada Fakulteta. Veliku pomoć za osiguranje nastavnog kadra dao je Veterinarski fakultet iz Zagreba. Prvi izabrani nastavnici bili su: dr. Edhem Čamo, dr. Milan Bevandić, dr. Josip Kralj, dr. Ernest Walter, dr. Ekrem Maglajlić, dr. Vaso Butozan, dr. Vladeta Jovanović, dr. Božidar Malčić, dr. Salih Džinić, dr. Zvonimir Smrček, dr. Želimir Mađarek, dr. Jakov Rukavina, dr. Milutin Gligić i dr. Eduard Gavez. 

Veterinarski fakultet

Za prvog dekana izabran je dr. Edhem Čamo, a za prvog prodekana dr. Milan Bevandić.

Od svog osnivanja, u nastavno-naučnoj djelatnosti, Fakultet je svoju aktivnost prilagođavao potrebama razvoja veterinarske struke i nauke uspostavljajući saradnju s evropskim i drugim fakultetima putem razmjene stručnjaka, časopisa i naučnih radova.

Danas Fakultet baštini i poslove nekadašnjeg Državnog veterinarskog zavoda NRBIH koji je osnovan 1949. godine. Zavod se 1960. godine integrirao s Fakultetom i formiran je Naučnoistraživački institut Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, koji prerasta u RO Veterinarski univerzitetski centar s četiri OOUR-a (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar).

Veterinarski fakultet

Danas je taj Institut organizaciona jedinica Fakulteta, a Zavodi u Tuzli, Mostaru i Banjoj Luci su postali samostalni. U novostvorenim uvjetima zajedničkog rada nastavnici i saradnici su objavili preko 6.500 naučnih i stručnih radova i ostvarili brojne naučne projekte i kontakte s naučnim, nastavnim i stručnim veterinarskim institucijama u svijetu. Veterinarski fakultet odigrao je i značajnu ulogu u osnivanju i radu Univerziteta u Sarajevu.

 Ne treba se zaboraviti da je prvi rektor Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Naučnog društva i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH) bio akademik Vaso Butozan, a prvi akademici profesori našeg fakulteta: dr. Edhem Čamo i dr. Josip Ježić. Veći broj naših profesora u proteklom periodu birani su za rektore, prorektore i predsjednike Savjeta Univerziteta (prof. dr. Edhem Čamo, prof. dr. Milan Bevandić, prof. dr. Vojislav Magazinović, prof. dr. Ibrahim Arnautović, prof. dr. Faruk Čaklovica, prof. dr. Ljerka Babić), a dva studenta s našeg Fakulteta obavljalo je i funkcije studenata-prorektora (Mustafa Musić i Aida Semić).

Pored gore navedenih, značajan broj naših profesora su izabrani akademici: dr. Miroslav Varadin, dr. Jakov Rukavina, dr. Miralem Džinić, dr. Abdulah Hadžibeganović, dr. Ladislav Ožegović i dr. Muhidin Hamamdžić.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad