Federalni inspektori tokom nadzora zatekli 186 neprijavljenih radnika

Vijesti 11. mar 202009:16 > 09:26
Podijeli:
Izvor: Federalna uprava za inspekcijske poslove

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) je u toku januara i februara 2020. godine izvršila 21.920 inspekcijskih nadzora na području FBiH, od toga 20.828 u prekograničnom i 1.092 u unutrašnjem prometu.

Navodi se da je uzeto 836 uzoraka, te izdato 268 fitocertifikata, 21.116 rješenja, od kojih 20.828 u prekograničnom i 288 u unutrašnjem prometu, kao i to da je utvrđeno 195 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 255.440 KM.U navedenom periodu utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 887.776,75 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, te pripadajuće takse, te izrečene dvije zabrane uvoza roba u prekograničnom prometu.

U nadzorima je učestvovalo svih deset inspektorata FUZIP u unutrašnjem prometu, u oblastima zdravstva, poljoprivrede, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, termo i elektroenergetike, rada, trgovine, turizma i ugostiteljstva, te Sektor granične inspekcije u prekograničnom prometu u oblastima sanitarne, fitosanitarne i tržišne inspekcije. Ukupni finansijski efekti rada federalnih inspektora za dva mjeseca 2020. godine iznose 1.143.216,75 KM.

Prema dostupnim podacima iz kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, inspektori federalne i kantonalnih uprava su u pomenutom periodu zatekli 186 osoba na radu “na crno”.

U osvrtu na rezultate rada, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović je rekao da se kao i prethodnih godina, u vršenju inspekcijskih nadzora ustrajavalo na održavanju kontinuiteta u vezi s kontrolama obavljenim u prethodnoj godini.

“Akcenat je stavljen na borbu protiv sive ekonomije, zaštitu okoliša, kontrolu poticaja u poljoprivredi, ispunjavanje zakonskih obaveza iz oblasti cestovnog prijevoza, te iz oblasti veterinarskih, higijenskih i sanitarnih standarda privrednih subjekata koji posluju s hranom, s ciljem unaprjeđenja zaštite zdravlja stanovništa i zaštite potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati rada federalnih inspektora za dva mjeseca ove godine pokazuju povećanje ukupnog broja izvršenih nadzora u odnosu na isti period prethodne godine, kada je izvršeno ukupno 19.762 nadzora. Povećan broj izdatih rješenja o otklanjanju nedostataka potvrđuje opredjeljeljenje Federalne uprave za inspekcijske poslove da se represivno djelovanje u najvećoj mogućoj mjeri zamijeni preventivnim i korektivnim djelovanjem. Naime, kaznena politika nije pravac djelovanja inspekcijskih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine, već proizilazi iz stepena kršenja pravnih propisa i procjene rizika kod subjekata nadzora”, naveo je Ajdinović.

Naglasio je da će tokom 2020. godine, u okviru aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, pitanje fiskalizacije i izdavanja fiskalnih računa biti jedno od prioritetnih područja zajedničkog djelovanja inspekcijskih organa u FBiH.

“Ovim putem želimo najaviti početak novog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora u borbi protiv sive ekonomije, koji će se realizovati u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove počev od 16. marta i trajati do kraja 2020. godine. Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja“, rekao je Ajdinović.

Navodi da iako su kadrovski ograničeni, posebnu pažnju i veliku energiju su uložili u reorganizaciju i preraspodjelu poslova u Sektoru granične inspekcije gdje smo povodom širenja korona virusa pojačali inspekcijske nadzore i u skladu sa preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva dodijelili posebna ovlaštenja za federalne sanitarne inspektore zadužene za kontrolu lica na graničnim prelazima i Aerodromu Sarajevo.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad