Mušić: BiH treba MUP na državnom nivou za rješavanje sigurnosnih izazova

Vijesti 26. nov 202013:29 > 13:42
Izvor: N1

Ekspert za sigurnosna pitanja Safet Mušić kazao je za N1 kako je problem svih sigurnosnih izazova s kojima se BiH suočava rascjepkanost sigurnosnog sistema te nepostojanje ministarstva unutrašnjih poslova na nivou države u kojem bi se prikupljale sve informacije i brže reagovalo u slučajevima poptu ubistva u Otesu.

Govoreći za Newsroom, Mušić je rekao kako rekacija građana u vidu protesta je opravdana, ali da situaciju treba sagledati “hladne glave”.

“Treba nam biti jasno da su neki od migranta već dvije godine u BiH, imali su na desetine pokušaja prelaska hrvatske granice, a neki su došli do italijanske granice i budu vraćeni. Kada se vrate oni ne mogu biti prihvaćeni i u prihvatne centre jer je takva politika IOM-a i bivaju po napuštenim protorima, na ulici, u šumama, bez osnonvih potrepština, hrane, higijene i normalno je da dođe u pitanje njihovo mentalno zdravlje. Razgovarao sam sa psiholozima koji su radili istraživanja s migrantima po pitanju mentalnog zdravlja. Oni su mnogo podložnija kategorija kada je u pitanju mentalno zdravlje. Jedan od rezultata takvog psihičkog pritiska je pojava anksioznosti, a u ovom slučaju i pojava agresivnosti kada govorimo o zadnjem slučaju na Ilidži i drugim slučajevima koji su bili, ali tada su se obračunavali između sebe”, rekao je Mšić.

Istakao je kako do ubistva na Ilidži nismo imali nekih većih krivičnih djela koja su počinili migranti prema lokalnom stanovništvu.

 “Nama problem predstavljaju nekontorlisane migracije. Po procjenama stručnjaka i međunarodnih organizacija, do 30 posto migranata prođe određenom rutom, a da ne budu evidentirani od nadležnih organa. Ako je preko 60.000 migranata prošlo prema našim zvaničnim podacima, onda je moguće i da ih je bilo 100.000. Ako poredimo nivo krivičnih djela, onda je isti ili niži postotak kada uzmemo neki grad od 100.000 stanovnika u BiH. Sve treba posmatrati hladne glave, procijeniti rizik i buduća kretanja kada su u pitanju migracije. Lakše je pratiti neku situaciju kada imamo procjene. Mi nemamo procedure, a uvijek je problem nedostatak sredstava. Neophodna je saradnja od države do nižih nivoa vlasti uz planski pristup i iskren politički dogovor jer ovo ovako se mogu dešavati slične stvari kada znamo u kakvom su migranti mentalnom stanju koji još jednu zimu provode po šumama”, rekao je Mušić.

Smatra kako bi problem migrantske krize u sigurnosnom smislu, ali i sve druge sigurnosne izazove, lakše riješili kada bi BiH imala ministarstvo unutrašnjih poslova na nivou države, “ne iz političkih razloga, već iz sigurnosnog aspekta i operativnog djelovanja”.

“Problem svih sigurnosnih izazova, rizika i rpijetnji s kojima se BiH suočava, pogotovo koj ise s globalnog nivoa prenosi na nacionalni nivo – migracije, terorizam, organizovani kriminal, uvijek je problem rascjepkanost sigurnosnog sistema u BiH. U svakoj nomralnoj državi bi trebalo postojati ministarstvo unutrašnjih poslova na državnom nivou. Iz praktičnih razloga da bi imali jedan centar gdje bi se slijevale operativne informacije i odakle bi se rukovodilo situacijama koje imaju sigurnosni predznak, u ovom momentu to je migrantska situacija, odnosno migrantska kriza ako uzmemo dešavanja u USK i KS. Ali postoji određenih političkih pomaka u tom smislu”, rekao je Mušić.

Za kontrolu ulaska migranta, Mušić je rekao da je potrebna saradnja država u okruženju sa BiH te zajednički plan o njihovom smještaju.