U KS odobreno zapošljavanje 1.219 osoba sa biroa za nezaposlene

Vijesti 08. dec. 202014:04 > 14:10
Podijeli:
Izvor: N1

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je saopćila kako je odobreno zapošljavanje 1.219 osoba sa evidencije JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo".

Usvojen je Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini.

Program mjera sadrži pojedinačne podsticajne mjere, utvrđuje finansijska sredstva, te kriterije, ciljeve i rokove realizacije svake od predviđenih podsticajnih mjera, način praćenja realizacije svake od predviđenih podsticajnih mjera, način objavljivanja javnih poziva, praćenje efekata, te druga pitanja od značaja za provođenje programa.

POJEDINAČNE PODSTICAJNE MJERE:

1. PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA „POSAO ZA SVE“, vrijednost programa 5.086.934,00 KM i kojim je predviđeno zapošljavanje 529 nezaposlenih osoba.

2. PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA SA VSS, vrijednost programa 1.920.000,00 KM i kojim je predviđeno zapošljavanje 200 nezaposlenih osoba.

3. PROGRAM SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA, vrijednost programa 2.500.000,00 KM i kojim je predviđeno zapošljavanje 250 nezaposlenih osoba.

4. PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA VATROGASACA PRIPRAVNIKA, vrijednost programa 192.000,00 KM i kojim je predviđeno zapošljavanje 40 nezaposlenih osoba iz ciljne kategorije.

5. PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA MEDICINSKOG KADRA U JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO, vrijednost programa 1.200.000,00 KM i kojim je predviđeno zapošljavanje nezaposlenih osoba i to: 100 sa VSS i VŠS i 100 sa SSS.

Ukupna vrijednost pojedinačnih podsticajnih mjera tj. Programa mjera iznosi 10.898.934,00 KM i kojim će biti zaposleno ukupno 1.219 nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje KS.

Nakon utvrđivanja ovog Programa i provedene procedure usvajanja i odobrenja Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će objaviti javne pozive za učestvovanje u realizaciji Programa najmanje u jednom dnevnom listu i na web stranici Službe.

Aktivnošću Službe za zapošljavanje KS, Upravnog odbora Službe, Ministarstva za rad, socijalnu poltiku, raseljena lica i izbjeglice i Vlade KS u posljednjem kvartalu 2020. godine odobreno je i realizuje se ukupno programa u vrijednosti 14.356.971,00 KM i koji će rezultirati zapošljavanjem 1.849 nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje KS.

Nakon realizacije pojedinaćnih podsticajnih mjera, a poštujuči sve mjere i epidemiološku situaciju Služba neće upriličiti svečano potpisivanje ugovora sa poslodavcima za gore nabrojane programe, ali to neće umanjiti značaj zapošljavanja osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje KS.

“Ovdje želimo istaći da realizacijom svih programa postiže se dvojak efekat ovih programa i to zapošljavanje nezaposlenih osoba sa evidencije Službe i uplata poreza i doprinosa po svakom zaposlenom licu. Još jednom želimo naglasiti da je ovim Služba ispunila obećanje dato prije usvajanja rebalansa Plana poslovanja na Skupštini KS da će se nakon odobrenja rebalansa Plana objaviti programe za zapošljavanje preko 1.000 nezaposlenih osoba. Služba izražava punu zahvalnost Skupštini KS, Vladi KS i svim subjektima koji su u kratkim rokovima usvojili i odobrili programe, te omogućili daljnje zapošljavanje nezaposlenih lica, saopćeno je iz Službe za zapošljavanje KS.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad