Znate li koliko iznosi najniža plaća u Republici Srpskoj

Vijesti 24. dec. 202016:07 > 16:11
Podijeli:
Izvor: Anadolija

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je odluku o najnižoj plaći u Republici Srpskoj za 2021. godinu kojom se ona utvrđuje se u visini od 520 KM i predstavlja platu nakon oporezivanja.

“Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz ove odluke”, saopšteno je iz Vlade RS-a.

Na današnjoj sjednici utvrđene su izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku RS-a u funkciji poboljšanja procesnog položaja oštećenog u krivičnom postupku s ciljem efikasnije zaštite njegovih prava, što uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja.

Prijedlogom zakona su predložene i izmjene procesnih odredaba koje su u funkciji većeg standarda zaštite prava osumnjičenih, odnosno optuženih lica i prava oštećenih.

“Izmjene, koje obezbjeđuju efikasniji krivični postupak se između ostalih odnose na to da je izuzetak od neposrednog izvođenja dokaza proširen i na čitanje iskaza svjedoka koji bez zakonskih razloga neće da daju iskaz na glavnom pretresu, nadležnost za odlučivanje o izuzeću sudije prenesena sa opšte sjednice na predsjednika suda, a o izuzeću tužilaca sa kolegijuma tužilaštva na glavnog tužioca, uvedena je naredba za kreiranje forenzičke kopije kao dokazno sredstvo, proširen je pojam „prikriveni istražitelj“ na lica koja imaju policijska ovlašćenja unutar policijskih organa drugih država, produženo je ukupno trajanje nekih posebnih istražnih radnji sa tri mjeseca na šest mjeseci, vrijeme policijskog zadržavanja lica lišenog slobode zbog sumnje da je počinilo krivično djelo za koje se može izreći kazna doživotnog zatvora povećano sa 24 časa na 48 časova”, saopšteno je nakon sjednice Vlade RS-a.

Osim toga, Vlada je donijela je rješenja o odobrenju realokacije sredstava budžetske rezerve, u iznosu od 100.000KM, za podršku humanitarne akcije “S ljubavlju hrabrim srcima”, za osnivanje prve Banke humanog mlijeka u tom enitetu Bosne i Hercegovine.

Donesena je i odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 301.558,12 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 169 radnika iz 19 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad