Jednostavnija procedura i bolje usluge za investitore u KS

Vijesti 13. nov 201511:40 > 15:16
Izvor: Ks.gov.ba

IFC, članica grupacije Svjetske banke, potpisala je danas Sporazum sa Vladom Kantona Sarajevo kako bi pomogla unapređenje poslovnog okruženja kroz uvođenje jednostavnijih administrativnih procedura i pružanje boljih usluga investitorima.

Ove aktivnosti su dio novog projekta IFC-a u BiH koji za cilj ima podršku općinama i kantonima u privlačenju investicija i podizanju poslovne konkurentnosti privatnog sektora kroz smanjenje troškova poslovanja i povećanja transparentnosti rada uprava. Projekat će omogućiti lokalnim preduzećima da lakše, brže i jeftinije dođu do dozvola.

“Trenutno imamo više zainteresovanih investitora za ulaganje u Kanton nego ikad,“ naglasio je premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković. “Ovim projektom želimo zaustaviti praksu sporih procedura i mešetarenja. Vjerujem da će i Skupština Kantona prepoznati važnost ovakvih procesa i da ćemo u tom pravcu sa ovim ciljem ići što brže u izmjene zakonskih rješenja kako bi omogućili lakše i jeftinije dobijanje dozvola”, rekao je.

Kanton Sarajevo je jedan od deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kao ekonomski jaka regija, Kanton generiše trećinu BNP-a Bosne i Hercegovine. Turizam, prerada hrane i proizvodnja su glavne privredne grane u Kantonu.

“Naš cilj je da poboljšamo poslovno okruženje u Kantonu, kako za domaće tako i za strane investitore,” rekao je Thomas Lubeck, regionalni menadžer IFC-a za zapadni Balkan. “Zajedno sa predstavnicima Kantona radit ćemo na regulatornoj reformi koja će povećati transparentnost i privući investitore, omogućavajući Kantonu veći privredni rast”.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je sa 2,9 miliona dolara finansijski podržala projekat u BiH koji će se sprovoditi do 2018. godine, a dio aktivnosti iz ovog projekta će implementirati Vlada Kantona Sarajevo, u saradnji sa grupacijom Svjetske banke i IFC uz podršku Britanske ambasade u Sarajevu.

Ks.gov.ba

“Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je ponosna što podržava ovaj projekat”, istakao je Edward Ferguson, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.

“Danas je Bosna i Hercegovina na 175. mjestu na svijetu u kategoriji pokretanja preduzeća i 171. mjestu u kategoriji dobijanju građevinskih dozvola Doing Business izvještaju Svjetske banke što je ogromna prepreka za domaće i strane investicije. U saradnji sa kantonalnim, općinskim i gradskim vlastima u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, uz finansijsku podršku Ujedinjenog Kraljevstva i ekspertizu Svjetske banke, planiramo konkretna poboljšanja koja će pomoći privatnom sektoru da bude uspješan i da se razvija, otvori nova radna mjesta i pošalje poruku da je Bosna i Hercegovina poželjno mjesto za poslovanje“, dodao je.