FMOIN: Mladi ne smiju biti taoci bilo kakvih destruktivnih politika

Vijesti 13. apr 202217:26
Podijeli:
Izvor: N1

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke oglasilo se saopćenjem za javnost u vezi niskog nivoa obrazovnih postignuća bh. učenika i značaju međunarodnih, uporedenih testiranja.

Vezane vijesti

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

“Duboko vjerujem u intelektualni i kreativni potencijal bh. mladosti, koji je mnogo puta potvrđen na mnogobrojnim takmičenjima diljem svijeta, u njihovu inovativnost, upornost i želju da se ostvare u onome što je najljepše što izvire iz njihovog bića.

Nažalost, ta mladost je ovdje, u okvirima ove zemlje, u kojoj obrazovanje često nije u funkciji društvene integracije i prosperiteta, prinuđena da na svojoj koži trpi refleksije političke samovolje, trvenja i nesuglasica. Problemi oko učešća bh. učenika na međunarodnim testiranjima obrazovnih postignuća refleksija su dubljih, predugo prisutnih problema u našem društvu koji, očito, ne dozvoljavaju da mladost postigne svoj puni potencijal i bude razvojna snaga društva.

Suočeni smo sa opominjućim nalazima o obrazovnim postignućima bh. djece, koji su proistekli iz dosadašnjih međunarodnih testiranja i koja pokazuju da bh. petnaestogodišnjaci u prosjeku zaostaju tri školske godine u odnosu na vršnjake iz EU, i da u prosjeku 41,3% petnaestogodišnjaka ne dostiže minimalan nivo postignuća u tri ispitivana PISA područja, a što se tiče rezultata TIMSS 2019 istraživanja, činjenica je kako čak četvrtina učenika četvrtog razreda osnovne škole ne dostiže ni osnovni nivo matematičkih znanja i vještina.

U kontekstu problema oko nepotpisivanja odluke o zaključivanju sporazuma koja omogućavaju učešće na međunarodnim testiranjima učenika iz oblasti kompjuterske i informacijske pismenosti, te matematike i prirodnih nauka (ICILS 2023, TALIS 2024 i TIMSS 2023), neophodno je istaći da bosanskohercegovačka djeca i njihova budućnost ne smiju biti taoci bilo kakvih politika koje dezintegrišu i onemogavaju njihov razvoj.

Temeljna težnja treba biti usmjerena na postizanje pravičnosti u obrazovanju u odnosu na pružanje pet ključnih temelja za uspjeh: inkluzivno okruženje, kvalitetno podučavanje, vrijeme za učenje, materijalni resursi i podrška porodice i zajednice.

Inkluzivni obrazovni sistem osigurava da svi mladi dostignu barem minimalni nivo postignuća, uspjeha, dobrobiti i angažmana koji su potrebni za učešće u društvu.

Obrazovne politike moraju ukloniti sve prepreke, tamo gdje one postoje, kako bi djeca mogla postići svoj puni potencijal.

Budući da u BiH još nije dovoljno razvijena kultura donošenja odluka u obrazovanju na osnovu naučno utemeljenih činjenica i zbog nedostatka mehanizama redovnog praćenja kvaliteta obrazovanja, podaci koji se dobiju nakon međunarodnih testiranja učenika od posebnog su značaja za utvrđivanje stvarnog stanja, otklanjanja prepreka i traganje za mogućnostima poboljšanja u ovoj oblasti.

Za BiH, nalazi međunarodnih testiranja učenika od posebnog su značaja za: razvoj nastavnog plana i programa usmjerenog na ishode učenja, unapređenje nastavne prakse koja podrazumijeva kvalitetno podučavanje i interakciju sa učenicima, bolji uvid u trenutne kapacitete obrazovnih sistema da osiguraju jednake mogućnosti za svu djecu, te odnos između obrazovnih postignuća i tržišta rada kako bi se utvrdila znanja i vještine neophodne za razvoj karijere.

Cilj međunarodnih, uporednih testiranja i jeste da pruži kontinuirani uvid u obrazovne politike i prakse koje direktno utiču na sticanje znanja i vještina đaka u različitim zemljama i u različitim demografskim podgrupama u svakoj zemlji. Zahvaljujući rezultatima, kreatori obrazovnih politika mogu procijeniti znanje i vještine učenika u svojim zemljama u poređenju sa onima u drugim zemljama, postaviti ciljeve politika prema mjerljivim ciljevima postignutim u drugim obrazovnim sistemima, te učiti iz politika i praksi država koje su pokazale poboljšanje.

U zemlji koja je obrazovanje pozicionirala kao ključni razvojni resurs, učešće djece na međunarodnim testiranjima treba da se shvati kao prilika za kvalitativan pomak.

Uloga obrazovnih vlasti u ovom procesu

Prilikom odlučivanja o učešću Bosne i Hercegovine u međunarodnim istraživanjima, Ministarstvo civilnih poslova BiH traži saglasnost i mišljenje o učešću od svih ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, uključujući i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kontinuirano podržava i daje pozitivno mišljenje za učešće BiH u međunarodnim istraživanjima PISA, TIMSS, ICILS i dr., uvažavajući značaj međunarodnih istraživanja za dobijanje pouzdanih, relevantnih i međunarodno uporedivih podataka o različitim aspektima kvaliteta obrazovanja u BiH.

Također, koristimo njihove rezultate u svom radu, tragajući za najboljim rješenjima za podizanje nivoa fukncionalnih znanja učenika.

U prethodnom periodu, organizovane su tematske sjednice Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH na kojima se razmatralo na koji način se mogu koristiti ovi rezultati za unapređenje obrazovnih politika, ali i provođenje konkretnih aktivnosti s ciljem poboljšanja postojećeg stanja. Dakle, već nakon objavljivanja rezultata PISA istraživanja, koje je pokazalo da je svaki drugi učenik u BiH funkcionalno nepismen i da se moraju poduzeti hitne mjere za ublažavanje tog problema, održana je tematska sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, na kojoj su doneseni zaključci za poboljšanje učeničkih postignuća. Sjednici su prisustvovali predstavnici Federalnog i kantonalnih ministarstava obrazovanja, kao i predstavnici OSCE-a. Prisutni ministri i predstavnici ministarstava obrazovanja u Federaciji BiH su donijeli niz zaključaka u kojima su istakli neophodnost razvoja i inoviranja programa stručnog usavršavanja direktora, nastavnika i stručnih saradnika u školama kako bi se podigao kvalitet nastavnog procesa i uvele savremene metode odgojno-obrazovnog rada sa učenicima koje se više fokusiraju na razvoj kritičkog mišljenja, rješavanja problema i općenito funkcionalnih znanja i vještina kod učenika, te da se u budućem djelovanju pažnja usmjeri na promjene i inoviranje inicijalnog obrazovanja nastavnika.

Zaključak je bio i da predstavnici ministarstava obrazovanja u Federaciji BiH aktivno učestvuju u radu Radne grupe za izradu Akcionog plana za implementaciju Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisane na ishodima učenja, u saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, te da se u sinergiji radi na usklađivanju obrazovnih politika i nastavnih planova i programa u FBIH.

Na sjednici su istaknute ključne aktivnosti u budućem periodu, a to je: izrada novog kurikuluma zasnovanog na ishodima učenja, na čemu se intenzivno radi, njegovog

baziranja na zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa, uspostavljanje indikatora pravednosti i kvaliteta, itd.

Preporuke i zaključci sa sjednice dostavljeni su predsjedavajućima kantonalnih skupština u FBiH i odborima za obrazovanje Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, kao i pedagoškim/nastavničkim fakultetima, a kako bi se sinhronizovano proveli u narednom periodu.

S obzirom na to da su međunarodna testiranja bazirana na provjeri viših nivoa znanja, koja nisu puka reprodukcija, bazično usvajanje i razumijevanje informacija, ponavljanje, nego zahtijeva sposobnost kritičkog, stvaralačkog mišljenja, rješavanja problema i integrisanja znanja iz različitih oblasti, Federalno miistarstvo obrazovanja i nauke je u Programu rada redefinisalo kriterije za dodjelu sredstava stavljajući fokus na projekte opremanja kabineta s ciljem unapređenja funkcionalnih znanja i vještina, projekte nabavke informatičke opreme radi razvoja digitalne ključne kompetencije kod učenika, nabavke savremene opreme i nastavnih sredstava radi poticanja primjene savremenih i inovativnih metoda i oblika odgojno-obrazovnog rada (istraživačka nastava, projektna nastava, multimedijska nastava, problemsko učenje, učenje u grupama), kao i interdisciplinaran pristup u poučavanju/učenju.

Sve navedeno je usmjereno na povećanje nivoa funkcionalnih znanja i vještina učenika („Podrška programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i javnih srednjih škola“). Pored tog programa, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je dalo podršku bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke podržava stav da se procesi učešća bh. učenika na međunarodnim istraživanjima vode na nivou države a, na osnovu saznanja sa kojima raspolažemo, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH je provela sve potrebne pripremne radnje za njihovo provođenje, u saradnji sa svim relevantnim partnerima.

Dakle, reformski procesi u FBiH u oblasti obrazovanja su u toku i odvijat će se i dalje, neovisno o tome da li će se međunarodno istraživanje obaviti, ali realni, međunarodno mjerljivi pokazatelji, kumulativno izraženi podaci na nivou BiH o tome koliko je kvalitetno obrazovanje u našoj zemlji, te kakvim znanjem, vještinama i kompetencijama raspolažu učenici iz BiH, bili bi od velike koristi, kao jasan putokaz.

Stoga, apelujemo na odgovornost nadležnih za donošenje takve odluke kako bismo mogli imati mjerljive pokazatelje učeničkih postignuća u procesu unapređenja kvalitete obrazovanja”, navodi se u saopćenju koje potpisuje Nadija Bandić, pomoćnica ministra Sektor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Podsjećamo, na zadnje održanoj sjednici Narodne Skupštine entiteta Republika Srpska nije bilo potrebne većine da bi bio usvojen veto Milorada Dodika na pet odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine među kojima je i Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine o proglašenju Odluke o odobravanju zaključivanja Sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u međunarodnom istraživanju kompjuterske i informacione pismenosti ICILS 2023 koja je usvojena bez konsenzusa na 25. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 31. marta 2022. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Komentari

Vaš komentar