Odluke i zaključci sa sjednice Vijeća ministara BiH

Vijesti 16. jun. 202112:51
Podijeli:
Izvor: VM BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o aktivnostima na pripremi Bosne i Hercegovine za održavanje samita Berlinskog procesa koji će biti održan 5. 7. 2021. godine u Berlinu.

S ciljem osiguranja pravovremenog i efikasnog učešća BiH u ciklusu Berlinskog procesa Savjet ministara BiH zadužio je Ministarstvo spoljnih poslova BiH da do 28. 6. 2021. godine provede sve neophodne procedure i zatraži relevantna mišljenja institucija svih nivoa vlasti u BiH po pitanju Sporazuma o slobodi kretanja i boravka sa ličnom kartom i Sporazuma o slobodi kretanja građana trećih strana i dostavi Vijeću ministara BiH do 28. 6. 2021. godine informaciju o provedenim aktivnostima, te da pokrene relevantnu proceduru za pribavljanje saglasnosti Predsjedništva BiH za prihvatanje predloženih dokumenata Samita u Berlinu.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zaduženo je da do 28. 6. 2021. godine provede sve neophodne procedure i zatraži relevantna mišljenja institucija svih nivoa vlasti po pitanju Sporazuma o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija i Sporazuma o priznavanju akademskih kvalifikacija i dostavi Vijeće uministara BiH do 28. 6. 2021. godine informaciju o provedenim aktivnostima, te da pokrene relevantnu proceduru za pribavljanje saglasnosti Predsjedništva BiH za prihvatanje od strane Bosne i Hercegovine predloženih dokumenata Samita u Berlinu.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da do 28. 6. 2021. godine, u okviru resorne nadležnosti, provede sve neophodne procedure i zatraži mišljenja institucija svih nivoa vlasti po pitanju aktivnosti i dokumenata relevantnih za Samit u Berlinu i Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište za period 2021-2024.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH pokrenuće relevantne procedure za pribavljanje saglasnosti Predsjedništva BiH za prihvatanje predloženih dokumenata Samita u Berlinu.

Vijeće ministara BiH zadužuje sve nadležne institucije BiH i poziva institucije entiteta, kantona i Brčko Distrikta da, u skladu sa ustavnim nadležnostima i zakonskom procedurom, provedu sve neophodne aktivnosti u kontekstu Samita u Berlinu i uključe se u punom kapacitetu i daju doprinos aktivnostima koje proizilaze iz Berlinskog procesa.

PRIHVAĆENA DONACIJA SRBIJE OD 5.000 VAKCINA PROTIV KOVIDA-19

Vijeće ministara BiH prihvatilo je donaciju kojom je Republika Srbija obezbijedila Bosni i Hercegovini, za potrebe Tuzlanskog kantona, 5.000 doza lijeka – vakcina Astra Zeneka protiv Kovida-19, iz Kovaks mehanizma.

Prijedlogom sporazuma o donaciji vakcina između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara BiH, Republika Srbija da će donaciju od 5.000 doza za potrebe Tuzlanskog kantona predati 17. 6. 2021. godine. Donacija će biti korištena za vakcinaciju i revakcinaciju.

Ministarstvo civilnih poslova BiH, kao nadležna institucija, određeno je za primaoca donacije u ime Vijeća ministara BiH. Prijedlog sporazuma o donaciji vakcina biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

PRODUŽENA UPOTREBA EU LAAISSEZ-PASSER DOKUMENTA SA SR NJEMAČKOM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o aktivnostima Ministarstva bezbjednosti BiH o prihvatu državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz SR Njemačke u BiH na osnovu Evropskog putnog lista za povratak (EU Laissez -Passer). Na sjednici je produžena upotreba EU Laissez-Passer, izdanog od nadležnih tijela SR Njemačke, koji će važiti za državljane BiH prilikom njihovog povratka/protjerivanja u Bosnu i Hercegovinu, u dodatnom periodu od 30. 6. 2021. do 30. 6. 2024. godine. Ministarstvo sigurnosti BiH zaduženo je da prati proces i po potrebi informiše Savjet ministara BiH.

U Informaciji se navodi da je u periodu od 3.12.2015. godine do 31.03.2021. godine, od nadležnih tijela SR Njemačke najavljen dolazak 2826 osoba. Od tog broja u BiH je vraćen 1431 državljanin BiH, a ukupno 623 lica su prihvaćena sa EU Laissez-Passer dokumentom, 753 s pasošem BiH, 31 sa ličnom kartom BiH i 22 s putnim listom BiH. Uz to, dva državljana BiH su prihvaćena s validnim putnim dokumentom strane države po osnovu principa jedinstva porodice s državljaninom BiH. Osim toga, odbijen je prihvat ukupno 46 osoba (38 je zaustavljeno u Njemačkoj, a osmoro je vraćeno sa aerodroma u Sarajevu) zato što je provjerama utvrđeno da nisu državljani BiH.

U periodu od 30. 6. 2020. godine do 31.3.2021. godine od nadležnih tijela SR Njemačke najavljen je dolazak 247 lica, od kojih su u BiH vraćena 154 državljana BiH. Ukupno su 53 osobe prihvaćene sa EU Laissez-Passer dokumentom, 90 s pasošem BiH, te 11 sa putnim listom BiH.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Tužilaštvo BiH je tokom 2020. godine zaprimilo 438 prijava protiv 662 osobe za krivično djelo krijumčarenja ljudi iz člana 189. Krivičnog zakona (KZ) BiH, te 50 prijava protiv 291 osobe za organizovano krijumčarenje ljudi, navodi se u Izvještaju o radu Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije za prošlu godinu, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH.

U Izvještaju se konstatuje i da je Tužilaštvo BiH zaprimilo 20 prijava protiv 45 lica za krivično djelo međunarodne trgovine ljudima i međunarodnog navođenja na prostituciju, te osam prijava protiv 50 lica za organizovanu međunarodnu trgovinu ljudima iz člana 186. KZBiH. Pored toga, različite predmete trgovine ljudima obrađivala su tužilaštva Republike Srpske, Federacije BiH, kantona i Distrikta Brčko BiH.

U sastav Udarne grupe uključeni su tužioci iz Tužilaštva BiH, entitetskih tužilaštava, kao i Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, kao i sve policijske strukture na državnom i entitetskom nivou, Porezne uprave Federacije BiH i Porezne uprave Republike Srpske.

U Izvještaju je ocijenjeno da je Udarna grupa ostvarila značajnu ulogu u provođenju i koordinisanju operativnih aktivnosti, u otkrivanju i prikupljanju dokaza za krivična djela trgovine ljudima i srodna krivična djela. Naglašava se i da novi oblici trgovine ljudima, u kojima su žrtve najčešće djeca, kao i globalni problem u vezi sa migracionom krizom, ukazuju na obavezu svim članovima Udarne grupe da se još energičnije i efikasnije uključuju u aktivnosti čiji cilj je otkrivanje, procesuiranje i kažnjavanje počinilaca krivičnih djela trgovine ljudima i djelotvornija zaštita žrtava, posebno djece, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Komentari

Vaš komentar