Pitanje za nadležne – zašto je u BiH veća cijena gasa nego u regionu?