Vijeće ministara BiH usvojilo izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima

Vijesti 05. maj. 202113:46
Podijeli:
Izvor: Faruk Zametica/N1

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, uz četiri glasa za i pet protiv u drugom krugu glasanja, nije usvojio dopunjenu informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o preduzetim mjerama s ciljem aktiviranja zaštitnih klauzula Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja Evropske unije (EU).

Uz isti omjer glasova na sjednici nije usvojena ni informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o preduzetim mjerama za poboljšanje uslova vanjskotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, o kojoj će se Vijeće ministara BiH ponovo izjašnjavati u drugom krugu glasanja.

Poboljšati pristup uslugama vodosnabdijevanja i sanitacije

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 55 miliona evra.

Cilj Projekta je podržati Bosnu i Hercegovinu u jačanju institucionalnih kapaciteta u entitetima Federaciji BiH, Republici Srpskoj i na lokalnom nivou za poboljšanje pružanja usluga vodosnabdijevanja i sanitacije.

Izvor : Faruk Zametica/N1

Na ovaj način želi se poboljšati pristup uslugama vodosnabdijevanja i sanitacije kojima se bezbjedno upravlja te unaprijediti efikasnost pružalaca usluga vodosnabdijevanja i sanitacije u lokalnim samoupravama koje budu obuhvaćene ovim projektom.

Sredstva će biti alocirana RS-u i FBiH, a tačni iznosi će biti definisani na pregovorima.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za potpisivanje Sporazuma o provođenju tehničke saradnje Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke “Inovacija i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH”, za čiju je realizaciju Vlada Savezne Republike Njemačke izdvojila 2,5 miliona eura granta.

Cilj projekta, koji uključuje ekspertsku podršku, je poboljšanje uslova za inovacije i povećanje konkurentnosti sektora malih i srednjih preduzeća putem digitalizacije.

Za realizaciju ovog projekta nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta institucija BiH, a ni institucije koje će biti korisnice projekta neće imati dodatne finansijske obaveze.

Projekat će biti implementiran putem njemačkog GIZ-a (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), s kojim će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa zaključiti ovaj sporazum.

Pravilnik o voćnim džemovima

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane BiH, donijelo je Pravilnik o dopunama Pravilnika o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezima i zaslađenom kesten pireu, u koji je sada uvršten i “mućeni pekmez od drijenka“.

Time se omogućava stavljanje proizvođača ovog proizvoda u ravnopravan položaj sa proizvođačima drugih proizvoda definisanih odredbama ovog pravilnika.

To će ojačati proizvodače koji prodaju i prerađuju proizvode od drijenka, koji maju dugu tradiciju u proizvodnji „mućenog pekmeza od drijenka,” a koja traje više od 50 godina i na tržištu se bilježi stalni rast potražnje za ovim proizvodom.

Izvor : Izvor: N1

Vijeće ministara BiH zadužilo je institucije Bosne i Hercegovine da nastave aktivnosti na razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a posebno da realizuju mjere i aktivnosti iz Operativnog godišnjeg akcionog plana Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2021. godinu, kao i da donesu svoje godišnje operativne planove za unapređenje sistema internih finansijskih kontrola.

Prethodno je Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, usvojio Konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji prati više operativnih zaključaka s ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti.

Ovaj izvještaj sadrži informacije o napretku, stanju i aktivnostima koje su provedene 2020. godine u oblasti razvoja sistema internih finansijskih kontrola, kao i planovima za njegov budući razvoj, a sačinjen je na osnovu godišnjih izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola koje su institucije dužne dostaviti Centralnoj harmonizacionoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Izvještaj će biti objavljen na veb-stranici Ministarstva finansija i trezora BiH, a biće dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.

Trgovina ljudi

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti trgovine ljudima i o implementaciji Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH za 2020. godinu.

U BiH je u 2020. godini identifikovano ukupno 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima kojima je trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja, što predstavlja blago povećanje u odnosu na ranije izvještajne periode. Za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima, tužilaštva u BiH su donijela 38 naredbi o provođenju istraga protiv 43 lica i podigla 25 optužnica protiv 27 lica, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Sudovi u BiH su u toku 2020. godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 lica, za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Donesena su i četiri rješenja o izricanju vaspitnih mjera protiv četvoro maloljetnika.

Tokom 2020. godine BiH je nastavila ulagati napore kako bi se suprotstavila trgovini ljudima, te su provedene brojne aktivnosti za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira, jačanje istraživanja i gonjenja krivičnih djela trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela, jačanje mehanizama za identifikaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima, prevenciju trgovine ljudima i izgradnju mehanizama koordinacije i saradnje nadležnih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva u aktivnostima suprotstavljanja trgovini ljudima.

Na osnovu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020. – 2023., tokom 2020. godine su provedene aktivnosti na imenovanju koordinatora i koordinacionih timova na svim nivoima vlasti u BiH.

Kontrola kretanja oružja i vojne opreme

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2020. godinu.

U 2020. godini je zaprimljeno i izdato 617 rješenja kojim se odobrava kretanje oružja i vojne opreme, od čega je 429 rješenja bilo za izvoz, a 188 za uvoz. U odnosu na 2019. godinu, broj izdatih odobrenja manji je za 9,33 posto, što je direktno povezano sa pandemijom COVID-19.

Tokom 2020. godine izdato je 310 prethodnih saglasnosti na rješenja kojima se odobrava kretanje između entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, što je u odnosu na 2019. godinu smanjenje od 12,18 posto.

Granični prelazi na kojima je najviše obavljan izvoz/uvoz oružja i vojne opreme u 2020. godini su: GP Aerodrom Sarajevo (188 prelazaka), GP Orašje (164), GP Vardište (141), GP Rača (43), GP Gradiška (37) i GP Klobuk (13).

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Komentari

Vaš komentar