Vlada FBiH o ponovnom sticanju državljanstva BiH

Vijesti 14. jan 202115:58
Izvor: Vlada FBiH

Nakon što je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je predložila da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zaduži Ministarstvo civilnih poslova BiH da pokrene procedure radi usvajanja izmjena i dopuna člana 14. Zakona o državljanstvu BiH.

Na taj način bi ova odredba bila dopunjena rečenicom da se za “odricanje ili prestanak ranije stečenog državljanstva neće tražiti za bivše državljane Bosne i Hercegovine prilikom zahtjeva za ponovno sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, ukoliko bivši državljani Bosne i Hercegovine imaju državljanstvo države koja je u međuvremenu liberalizovala svoje zakone o državljanstvu i dozvoljava dvojno državljanstvo”.

Federalna vlada predlaže i da Vijeće ministara BiH zaduži Ministarstvo vanjskih poslova BiH da poduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o dvojnom državljanstvu s državama u kojima živi najveći broj bivših državljana Bosne i Hercegovine (Kraljevina Danska, Kraljevina Norveška, Republika Češka, Luksemburg i dr.), kako se prilikom podnošenja zahtjeva za povrat matičnog državljanstva ne bi morali odricati od u međuvremenu stečenog stranog državljanstva.

Vlada FBiH će od Parlamentarne skupštine BiH zatražiti autentično tumačenje dijela odredbe člana 9. stav 1. tačka f) i člana 10. tačka b), a u vezi s članom 14. Zakona o državljanstvu BiH koji se odnosi na definisanje uslova kada bivši državljani BiH ponovno stiču državljanstvo BiH po osnovu člana 14. Zakona o državljanstvu BiH i to: “odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva se neće zahtijevati ako ono nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati”, odnosno da li se smatra da je od bivšeg državljanina BiH nerazumno tražiti odricanje od u međuvremenu stečenog stranog državljanstva, ako ima državljanstvo strane države koja je u međuvremenu liberalizovala svoje zakone o državljanstvu i dozvoljava dvojno državljanstvo.

Komentari

Vaš komentar