VM dalo saglasnost za priključenje BiH sistemu EU digitalnih covid potvrda

Vijesti 16. dec. 202114:46
Podijeli:
Izvor: N1

Na današnjoj 45. sjednici Savjeta ministara BiH jednoglasno su donesene sve odluke. Između ostalog, Savjet ministara dao je saglasnost za priključenje BiH sistemu EU digitalnih covid potvrda. Cilj je da izdate covid potvrde budu međunarodno priznate, kako bi se omogućilo građanima iz Bosne i Hercegovine da nesmetano putuju zemljama Evrope i svijeta.

PODRŠKA DOMAĆOJ PRIVREDI: SMBiH DONIO ODLUKU O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio je jednoglasno Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2022. godine.

Savjet ministara na godišnjem nivou usvaja ovu privremenu mjeru u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju te zadržavanju postojećih radnih mjesta i novom zapošljavanju, što je dodatno važno u vrijeme pandemije Kovida-19.

Ovogodišnjom odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će ubuduće sačinjavati i Savjetu ministara BiH dostavljati godišnji izvještaj o primjeni i efektima odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba.

USVOJENA ODLUKA O CARINSKOJ TARIFI

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2022. godinu.

Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, čime se omogućava uspješnije obavljanje spoljnotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije.

SMBiH DAO SAGLASNOST ZA PRIKLJUČENJE BiH SISTEMU EU DIGITALNIH KOVID POTVRDA

Savjet ministara BiH dao je saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za iskazivanje interesa za priključenje Bosne i Hercegovine sistemu EU digitalnih Kovid potvrda.

Prethodno je upoznat sa Informacijom Ministarstva civilnih poslova o potrebi uspostavljanja tehničkog rješenja za verifikaciju digitalnih Kovid-19 potvrda u BiH.

Ministarstvo civilnih poslova će organizovati ministarsku konferenciju u oblasti zdravstva, na kojoj će se razmatrati mogućnosti usaglašavanja tehničkog rješenje i pravnog okvira za verifikaciju digitalnih Kovid-19 potvrda u BiH.

Agencija za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH biće nosilac tehničkog rješenja.

Cilj je da izdate Kovid potvrde budu međunarodno priznate, kako bi se omogućilo građanima iz Bosne i Hercegovine da nesmetano putuju ro zemljama Evrope i svijeta.

GRANT EU VRIJEDAN 1,8 MILIONA EVRA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJE I BiH ZA 2020. GODINU

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 za 2020. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Doprinos Evropske unije za finansiranje ovog programa aktivnosti za 2020. godinu iznosi 1,8 miliona evra od ukupno procijenjene vrijednosti programa 2.117.647 evra. Preostala sredstva u iznosu 317.647 evra osiguraće korisnici grantova, uglavnom na nižim nivoima vlasti.

Programom je obuhvaćeno 67 opština u BiH i 31 opština u Srbiji. Programski cilj je da se unaprijedi socijalno-ekonomski razvoj u pograničnom području dvije države.

Sredstva su namijenjena projektima promovisanja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i inkluzije u oblasti kulture, kao i zaštite životne sredine te razvoja turizma.

Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od stupanja na snagu.

Ranije je usvojen Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za period od 2014. do 2020. godine, ukupno vrijedan 6.823.529 evra, od čega je grant EU 5,8 miliona evra. Razliku od 1.023.529 evra sufinansiraju korisnici granta.

Ministarstvo finansija i trezora dostaviće Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.

NASTAVAK PROJEKTA BOLNICE U REPUBLICI SRPSKOJ

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka), zaključen 27. 12. 2016. godine u Sarajevu i 29. 12. 2016. godine u Luksemburgu i Banjoj Luci i izmijenjen 2. 12. 2019. godine – Projekat bolnica u RS/B (Ugovor o finansiranju), (FI N 31.526 – SERAPIS 2010-0049).

Amandmanom se kao krajnji datum povlačenja sredstava definiše 31. 12. 2023. godine.

Ovim finansijskim ugovorom za Projekat bolnica u Republici Srpskoj odobreno je 15 miliona evra.

Prijedlog amandamana 2, sa Osnovama za njegovo zaključivanje, biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

SMBiH PODRŽAO PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA U BRČKOM

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog ugovora o zajmu (Zeleni gradovi 2 – Window II vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 6,5 miliona evra.

Realizacijom projekta će se obezbijediti uslovi za poboljšan rad postojećeg sistema vodosnabdijevanja grada Brčko i prigradskih naselja, kao i stvoriti tehničke pretpostavke za njegovo daljnje širenje.

Završetak ovog projekta vodosnabdijevanja grada Brčko trebao bi biti završen u naredne tri godine.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, a sredstva su alocirana na Brčko Distrikt BiH. Projekat će implementirati Javno preduzeće “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH.

Ministarstvo finansija i trezora će Prijedlog ugovora o zajmu, sa Osnovama za njegovo zaključivanje, dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

VIŠE OD 45 MILIONA EVRA GRANTA IZ EVROPSKOG ZAJEDNIČKOG FONDA ZA ZAPADNI BALKAN ZA DVA PROJEKTA NA KORIDORU 5c

Savjet ministara BiH utvrdio je dva prijedloga ugovora o grantu (projekat Koridor 5c2 u FBiH – dio 3 – poddionica Poprikuše – Nemila i tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnose na investicione grantove iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Vrijednost granta za poddionicu Poprikuše – Nemila iznosi 36.074.000 evra, a za tunel Ivan grant je vrijedan 9.180.000 evra.

Ovim grantovima biće finansirani dijelovi projekata, i to izgradnja dionice autoputa od oko 5,1 km između Nemile i Poprikuše, te izgradnja oko 2 km dionice tunela Ivan na autoputa prema međunarodnim standardima.

Grantovi će biti alocirani na Federaciju Bosne i Hercegovine, a projekte će implementirati JP Autoceste Federacije BiH.

Prijedlozi pojedinačnih ugovora o grantu sa osnovama za njihovo zaključivanje biće dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

ZA VODOSNABDIJEVANJE U RS I FBiH 51,5 MILIONA EVRA ZAJMA I 2,3 MILIONA USA GRANTA

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 51,5 miliona evra.

Od ovog iznosa na Republiku Srpsku alocirano je 26.500.000 evra, a na Federaciju BiH 25 miliona evra.

Projekat se odnosi na medernizaciju sektora vodsnabdijevanja i sanitacije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i uključuje lokalne zajednice te unapređenje dostupnosti usluga u ovoj oblasti.

Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Istovremeno je utvrđen Prijedlog sporazuma o grantu za trast fond sa jednim donatorom Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora trast fonda jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o grantu vrijednom 2,3 miliona američkih dolara kojim će biti podržan Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga, a sredstva su namijenjena Republici Srpskoj i Federaciji BiH u jednakim iznosima po 1.150.000 američkih dolara.

Svrha Projekta je podržati Bosnu i Hercegovinu u jačanju institucionalnih kapaciteta u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i na lokalnom nivou za poboljšanje pružanja usluga vodosnabdijevanja i sanitacije.

Prijedlozi ova dva sporazuma biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

USVOJENE DVIJE INICIJATIVE ZA KREDITNO FINANSIRANJE AUTOPUTA NA KORIDORU 5c

Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OFID-a, radi finansiranja izgradnje autoputa na Koridoru 5c, dionica Vranduk – Ponirak.

Iznos zajma za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak u dužini od 5,3 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila – Donja Gračanica, iznosi 25 miliona evra i biće alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine.

Period otplate zajma je 14 godina, uz četiri godine grejs perioda.

Usvojena je i Inicijativa Ministarstva finansija i trezora i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED) – izgradnja poddionice autoputa Nemila – Vranduk na Koridoru 5c, vrijednog 21 milion evra.

Radi se o dodatnom kreditnom zaduženju kojim će biti finansirana izgradnja autoputa na Koridoru 5c, dionica Nemila – Vranduk u dužini od 5,7 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila – Donja Gračanica.

Sredstva će biti iskorištena za pokrivanje troškova eksproprijacije ukupno 92% površine, uključujući 35 stambenih objekata.

Kreditna sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a projekat će implementirati JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar.

Period otplate kredita je 20 godina, s uključenim grejs periodom od pet godina i kamatnu stopu od 2 %.

Ministarstvo finansija i trezora BiH nakon završenih pregovora dostaviće Savjetu ministara pojedinačne nacrte kreditnog i sporazuma o zajmu na razmatranje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.

ZELENO SVJETLO ZA DVA ZAJMA ZA NABAVKU PET TRAMVAJA I RASTEREĆENJE SAOBRAĆAJNIH GUŽVI NA RASKRSNICAMA U KANTONU SARAJEVO

Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja).

Zajam u iznosu 10 miliona evra namijenjen je za kupovinu pet novih tramvaja, čime će se značajno povećati kapacitet voznog parka kako bi se zadovoljile stvarne potrebe korisnika u Kantonu Sarajevo.

Ova investicija će unaprijediti kvalitet javnog linijskog prevoza u korist putnika uvođenjem evropskih standarda, uz zaštitu životne sredine i bolju sigurnost korisnika ovog prevoza.
Godišnje se tramvajima u Kantonu Sarajevo preveze oko 43.000 putnika, koji obave oko 20.000 putovanja.

Rok otplate zajma je 15 godina, sa grejs periodom od tri godine i alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo, a krajnji implementator projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Na sjednici je usvojena i Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (adaptivni sistem upravljanja saobraćajem) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Riječ je o zajmu vrijednom sedam miliona evra za realizaciju projekta koji podrazumijeva nabavku savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem, uključujući komponente inteligentnog sistema upravljanja sa prioritetima javnog prevoza, video-nadzor sistema i video-detekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Projekat uključuje i izradu centra za upravljanje, kako bi se pratila situacija na saobraćajnicama i preduzimale odgovarajuće mjere za rasterećenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama ili incidentne situacije.

Praktično bi, zahvaljujući najmodernijoj senzorskoj opremi, u realnom vremenu imali potpunu saobraćajnu sliku grada, od čega će korist imati građani i posjetioci Sarajeva.

Rok otplate zajma je 15 godina, s grejs periodom od tri godine i alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo, a krajnji implementator projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

RATIFIKACIJA TRI SPORAZUMA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, utvrdio je uputiće Predsjedništvu BiH pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji tri sporazuma.

Riječ je o Sporazumu o izmjenama i dopunama na Sporazum o finansiranju i projektu, zaključen na 17. 12. 2019. godine (Prvobitni sporazum o finansiranju i projektu) između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (agencija za izvršenje projekta), u iznosu od 10 miliona evra – energetska efikasnost u javnim zgradama, te o Sporazumu između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i Aneksu sporazuma o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Bratunac (novi most) – Ljubovija (novi most), kao i o Sporazumu između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima.

IZ BUDŽETA MINISTARSTVA PRAVDE 1,8 MILIONA KM ZA DRŽAVNI ZATVOR

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donio je Odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u 2021. godini iz budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu 1,8 miliona KM.

Preraspodjelom budžetskih sredstava omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti.

NASTAVLJA SE REALIZACIJA PROJEKTA „UNAPREĐENJE KVALITETA PRAVOSUĐA“

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog aneksa VI Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekata u korist pravosuđa

i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, čime se omogućava realizacija aktivnosti iz projekta „Unapređenje kvaliteta pravosuđa“ do kraja juna 2022. godine, umjesto ranije predviđenog 31. 12. 2021. godine.

Prethodno je usvojena Informacija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH o proceduri i postupku zaključivanja Aneksa VI Sporazuma, zaključenog između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekata u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u BiH.

Prijedlog aneksa VI biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen predsjednik Visokog sudskog i i tužilačkog savjeta BiH Halil Lagumdžija.

Predloženo je i da se Aneks VI Sporazuma između BiH i Kraljevine Norveške počne privremeno primjenjivati od 1. 1. 2022. godine.

OMOGUĆEN RAD ODBORU ZA ŽALBE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o imenovanju članova Odbora za žalbe policijskih službenika na mandat od četiri godine, nakon što je istekao mandat ranije imenovanim članovima ovog odbora.

Za predsjednika sedmočlanog Odbora imenovan je Samir Rizvo iz Ministarstva bezbjednosti, a za njegovog zamjenika Veljko Lazić iz Granične policije BiH.

Odbor za žalbe policijskih službenika nadležan je za donošenje odluka ro žalbama koje podnesu policijski službenici protiv odluka koje su donijela policijska tijela BiH u pogledu statusa policijskog službenika ili u slučajevima propusta policijskog tijela da donese odluku u pogledu statusa policijskog službenika.

INFORMACIJA O VAKCINAMA I DONIRANOJ POMOĆI ZA BORBU PROTIV KOVIDA

Savjet ministara BiH upoznat je s Informacijom o realizaciji nabavke vakcina protiv Kovid-19 zaraznog oboljenja i realizaciji donacija kao podrške odgovoru na Kovid-19, koje je realizovalo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Prema Informaciji, u BiH je u periodu od 2. marta do 7. septembra 2021. godine preko Ministarstva civilnih poslova stiglo 1.859.750 doza vakcina, uključujući sva tri mehanizma Covax, EU4Health i donacije.

U okviru Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH vakcine su raspoređene nadležnim zdravstvenim institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH, u omjerima koji su dogovoreni prema mehanizmu nabavke i načinu pakovanja vakcina pojedinih proizvođača.

Sastavni dio informacije je i pregled donacija lijekova, medicinskih sredstava, zaštitne opreme koja je kao podrška odgovoru na Kovid-19 putem Ministarstva civilnih poslova stigla u BiH do septembra 2021. godine.

U Informaciji su sadržani detaljni podaci o 24 pristigle donacije, uz navođenje institucija kojima su dodijeljene i datumima raspodjele donirane pomoći, koja uključuje anesteziološke ventilatore, puls oksimetre, lijekove, testove i setove za testiranje, zaštitnu opremu, dezinfekciona sredstva, rashladne uređaje za čuvanje vakcina.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Komentari

Vaš komentar